Milliyet Sanat
Milliyet Sanat » Haberler » Diğer » Yayıncılardan iklim krizi çağrısı

Yayıncılardan iklim krizi çağrısı

Yayıncılardan iklim krizi çağrısı21 Kasım 2022 - 10:11
Yayıncılık dünyasını buluşturan Zeynep Cemali Edebiyat Günü 12. yılında odağına iklim krizini aldı.
Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, UNDP Türkiye, İklim Araştırmaları Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin katkılarıyla gerçekleşen konferansın küratörü ve iklim değişikliği uzmanı Naz Beykan açılıştaki sunumunda, “Sera gazı emisyonlarının 2030’da azalım eğilimine girmesini sağlamamız ve 2050’ye kadar karbon nötr ekonomiye geçmemiz gerek. Tüm sistemlerimizi karbonsuzlaştırmak zorundayız” diye konuştu. Yazar Latife Tekin, dili düşünmenin önemi üzerinde durduğu kapanış konuşmasında ise “Sesten söze, sözden yazıya geçerken dünya üzerindeki varlıklardan kopmaya başladık. Dil olmasaydı dünya bu kadar değişmeyecekti. Edebiyatçının katkısı, dünyayı gürültüye boğan insan sesini ahenkli bir forma kavuşturmak ve onu doğaya geri ulaştırmak olabilir” dedi. İklim krizi ile uzun soluklu mücadelenin temelini oluşturduğu konuşmalarda kâğıt sektöründen Beyza Bozkurt Elbingil, sektörün iklim krizine etkisini azaltmanın, sürdürülebilir FSC onaylı ormanlardan ağaç temini, geri dönüşmüş hammadde kullanımı ve denetimlerle mümkün olabileceğini anlattı.