Milliyet Sanat
Milliyet Sanat »Vitrindekiler »Kitap » Sanat Tarihinin Elli Temel Metni

Sanat Tarihinin Elli Temel Metni

<< Önceki | Sonraki >>
Sanat Tarihinin Elli Temel Metni Kitap Adı : Sanat Tarihinin Elli Temel Metni
Yazar : Kolektif
Çevirmen : Akın Emre Pilgir , Ercan Tugay Akı
Yayınevi : Ayrıntı Yayınları
Tür : Sanat
Fiyat : -
Diana Newall ve Grant Pooke’nin antik zamanlardan çağdaş döneme kadar uzanan eserler ve konular üzerine kaleme alınmış elli eleştirel metin ile hazırladıkları, kitapları Sanat Tarihinin Elli Temel Metni, Akın Emre Pilgir ve Ercan Tugay Akı’nın çevirisiyle Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.
Kitap Hakkında

 

 

 

İçerisinde birincil ve ikincil kaynakların bulunduğu bu kitabın ana stratejilerinden biri, dönemleri, metinleri ve ku¨ltu¨rel tarihleri birbirine karıştırarak 19. yu¨zyıl sanat tarihi alanını oluşturan dahili sınırların aslında var olmadığını vurgulamaktır. Sınırlamalar ve kısıtlamalar, Avrupa’nın sanat u¨retimi ve sanat u¨zerine yazma bağlamında bize bıraktığı zengin ku¨ltu¨rel mirasın zedelenmesine sebep olmaktan öteye geçemez. Bu kitapta yer alan, antik zamanlardan çağdaş döneme kadar uzanan eserler ve konular u¨zerine kaleme alınmış elli eleştirel metnin amacı bizlere bırakılan ku¨ltu¨rel mirası sorgulamaktır. Kolektif olarak ele alındığında bu çok katmanlı metinler, farklı kuşaklardan du¨şu¨nu¨rleri örgu¨de iç içe geçen ipler misali bir araya getirerek ku¨ltu¨rel mirasımıza ve arşivlerimize çoğulcu bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlamaktadır. Kitapta yer verilen metinlerin çoğu aslen sanat tarihi alanından çıkma değildir fakat sanat tarihinin tarihsel temel dayanaklarının anlaşılması için mutlaka okunması gereken metinlerdir. Sanat tarihçiliğini sanat u¨zerine yazmak ve sanat yapmak olarak ikiye ayıran tarihsel Avrupalı bakış açısını kırmak isteyen bir disiplin için bu kitapta yer verilen yazarların kaçının hem sanatçı hem de sanat tarihçisi/eleştirmeni olduğu önemlidir. Kitaptaki yorumlarda yansıtıldığı şekliyle ku¨ltu¨rel u¨retimin su¨rekliliği ve teorileştirilmesi, sanat tarihi ve sanat tarihi yazımının mevcut genişliğine ve toplumsal geçerliliğine yeniden vurgu yapmaktadır.

Tümü