Milliyet Sanat

Proposiyon

Proposiyon19 Ocak 2018 - 06:01
Soyut olarak iki büyüklük arasındaki sayısal bağıntı ya da bütünle onu oluşturan parçalar arasındaki oransal ilişkiler anlamına gelmektedir. Proporsiyon, mimarlık teorisinin merkezi bir ilkesidir. Bu birbirlerine ve bütün bir yapıyı oluşturan çeşitli nesneler ve mekanların ilişkilerinin görsel etkisidir. Bu ilişkiler, genellikle modül olarak bilinen standart bir uzunluk birimi katları tarafından yönetilir.
 
Mimaride proporsiyon Vitruvius, Leone Battista Alberti, Andrea Palladio ve Le Corbusier gibi mimarlar tarafından hep tartışılmıştır.