Milliyet Sanat
Milliyet Sanat » Haberler » Sanat Terimi » Daguerrotype

Daguerrotype

Daguerrotype15 Ekim 2012 - 07:10
Tüm tab sürecini tamamladığı düşünülen ilk daguerrotype, "Daguerre'in Atölyesi", 1837.


Daguerrotype (Fr. Daguerréotype): Fotoğrafçılıkta, bir fotoğraf elde etmede kullanılan ilk başarılı yöntem ve yöntemin sonucunda ortaya çıkan görüntü.

İsmini 1830'larda tekniği geliştiren Louis Daguerre'den almıştır. Daguerre ve çalışma arkadaşı Joseph-Nicéphore Niépce, gümüş iyodürle sıvanmış bakır bir levhanın üzerine ışık (poz) verildikten sonra cıva buharına tutulup normal tuz eriyiğiyle sabitlenmesi durumunda, plaka üzerinde kalıcı bir görüntünün oluşacağını buldular. 19. yüzyılın ortalarında çok sayıda daguerrotype, özellikle de portreler yapılmış, sonraları bu yöntemin yerini yaş kollodyum işlemi almıştır.