Milliyet Sanat

Afterimaj

Afterimaj20 Şubat 2018 - 06:02
Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonra bakılan imgeye taşıyarak oluşturduğu görsel olguyu tanımlamak için kullanılan terim.
 
Bir şekil - form üzerine yapılan bakıştan sonra gözün düz bir zemine yöneltilmesi sonucunda o zemin üzerinde önceki bakılan formun yeniden gözlemlenebilmesi durumu. Görme hücrelerinin sahip oldugu kısmı hafıza tarafından gerçeklesen olgu.