Milliyet Sanat
Milliyet Sanat » Haberler » Müzik » İstanbul Lisztımanias Festivali başlıyor

İstanbul Lisztımanias Festivali başlıyor

İstanbul Lisztımanias Festivali başlıyor12 Mart 2019 - 02:03
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, ileri görüşlü sanatçı ve romantik müziğin büyük fenomeni Franz Liszt’i anmak için bir dizi müzikal ve kültürel etkinliğe imza atıyor.İstanbul Lisztomanias Festivali beş konser, bir ustalık sınıfı, bir sergi ve disiplinlerarası bir kolokyumdan oluşuyor.
Festival, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinin Châteauroux (Fransa) Lisztomanias Festivali ile iş birliğinden doğdu. 
 
 
Bruno Rigutto Ustalık Sınıfı - 13 Mart Saat 15.00
 
İstanbul Lisztomanias Festivali vesilesiyle, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden Prof. Metin Ülkü’nün sınıfındaki öğrencilerle birlikte Bruno Rigutto’yu bir ustalık dersi vermek üzere davet ediyor. Halka açık olan ustalık sınıfı, Gösteri Salonu’nda saat 15.00’ten itibaren İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenecektir.
 
 
 
Liszt, Doğu’dan İzdüşümler Sergisi
 
14 Mart -10 Mayıs 2019
 
Liszt, Doğu’dan İzdüşümler» Sergisi, romantik besteci ve Doğu’ya adanmış ilk sergidir.
Liszt’in bir araya geldiği tanınmış veya tanınmamış sanatçı ve yazarların örneklerini
sundukları 19. yüzyıl Oryantalizminin genel bağlamında, bestecinin 1847’de
İstanbul’da geçirdiği beş hafta doğal olarak serginin odak noktasını oluşturuyor. Böylelikle
Saint-Simoncular, Lamartine, Delacroix, Ingres, Gerôme gibi şahsiyetler; el yazısı belge,
partisyon, kitap, tablo, gravür, portre ve ona ait çeşitli objeler (örneğin Sultan Abdülmecit’in
ona verdiği Nişan-ı İftihar madalyası beratı ile Çırağan Sarayı’ndaki konserlerinden sonra
kendisinin Sultan’a armağan ettiği inci ve elmaslarla bezenmiş gümüş enfiye kutusu)
üzerinden tekrar gündeme geliyor.
 
 
Sergi; onun müzik ve edebiyattaki eserlerinden de görüleceği gibi, Liszt, Doğu ve
Oryantalizm arasındaki az bilinen ve özgün ilişkileri araştırıyor. Daha genel anlamda,
1850’li yıllarda İstanbul, saraylar ve şehirde hüküm süren müzik yaşamını Osmanlı
İmparatorluğu’nun Batılılaşması çerçevesinde gözler önüne seriyor. Böylelikle
Donizetti Paşa, İtalyan operasının gelişimi, Osmanlı sultan ve ailelerinin müzik pratikleri
gündeme geliyor. Liszt’in oryantalist kütüphanesine, bestecinin bugüne dek bilinmeyen el
yazısı bir partisyonunun dahi bulunduğu Sultanların Batıcı kütüphanesi karşılık veriyor.
Sergi; Türk (Topkapı Sarayı, Osmanlı Arşivi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, Salt Araştırma, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü),
Macar (Budapeşte’deki Liszt Müzik Akademisi Anıt Müzesi ve Araştırma Merkezi),
 
 
Alman (Klassik Stiftung Weimar: Goethe- und Schiller-Archiv, Anna Amalia Müze ve
Kütüphanesi), İngiliz, Fransız ve özel pek çok kurum koleksiyonundaki belge ve
objelere yer veriyor.
 
 
Sergi, 15 Mart-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç), 11.00-18.00
saatleri arasında (gösteri veya konser akşamları 19.30’a kadar) ziyarete açık olacaktır.
Sergi komiserleri: Nicolas Dufetel ve Aylin Koçunyan.
 
 
 
Lisztomanias Festivali çerçevesinde gerçekleşecek 5 Konser :
 
- 14 Mart Saat 20.30
Bruno Rigutto, piyanist
 
- 28 Mart Saat 19.30
Metin Ülkü, piyanist (F. Liszt: 12 Transandantal Etüt)
 
- 11 Nisan Saat 19.30’da
Vahan Mardirossian, piyanist ve orkestra şefi
- 25 Nisan Saat 19.30
 
Olivier Moulin, piyanist
- 2 Mayıs Saat 19.30
 
OrientaLiszt - Müzik Gösterisi
Liszt'in Doğusuna Bir Seyahat
 
 
 
Uluslararası ve Disiplinlerarası Kolokyum , 15 - 16 Mart
 
Tanzimat Karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar : Estetik ve İdeolojik Tartışmalar 
 
Sarga Moussa (CNRS, UMR THALIM, Paris) ve Nicolas Dufetel’in (CNRS, UMR
IReMus, Paris) Bilimsel Danışmanlığında Uluslararası ve Disiplinlerarası Kolokyum,
IFEA iş birliği ile Liszt’in bütün Avrupa’da çaldığı ve Doğu’ya kadar seyahat ettiği biliniyor. Kendisi, solist kariyerini 1847 yılında İstanbul’da Sultan Abdülmecit’in huzurunda çaldıktan sonra sonlandırıyor.
 
 
Bu tarih, Sultan II. Mahmut’un hükümranlığından itibaren başlayan Avrupai reformların
sonraki padişahlar döneminde imparatorluğun modernleşmesi için tüm 19. yüzyıl boyunca
devam ettiği Tanzimat  Dönemi ile örtüşüyor. Bu kademeli Avrupalılaşma; ordu, merkezî idare,
basın ve aynı zamanda kelimenin geniş anlamıyla kültür gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarını
kapsıyordu.
 
 
Kolokyum programı da şu şekilde gerçekleşecek;

15 MART 2019 CUMA
10:00
Yann de Lansalut (Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Müdürü) : Açılış Konuşması Nicolas Dufetel ve Sarga Moussa : Tanzimat karşısında Yazarlar, Müzisyenler ve Sanatçılar: Araştırmaya dair Bakış Açıları

I. OTURUM: TANZİMAT’IN SİYASİ VE TOPLUMSAL BAĞLAMI

1. 10:15: Edhem Eldem (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/Collège de France) : Giriş
2. 10:45: Nurmelek Demir (Ankara Üniversitesi) : Türk Modernleşmesinin Bir Manifestosu: Mustafa Fazıl’ın Sultan Abdülaziz’e Mektubu (1866)
ARA
3. 11:45: Aylin Koçunyan (Notre-Dame de Sion/CETOBAC) : Tanzimat, Sanat ve Mevzuat: Birkaç Durum Değerlendirmesi
4. 12:30: Christophe Corbier (CNRS-IReMus) : Helenizm ve Tanzimat. Fustel de Coulanges’dan Hubert Pernot’ya Sakız Adası’ndaki Fransız Gezginler

II. OTURUM: EDEBİYAT

5. 14:30: Daniel Lançon (Grenoble Alpes Üniversitesi) : Romantik Dönem Sonunda Türkiye’ye Sığınmış Bir Prenses: Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Yeniden Düzenlenme Süreci Bağlamında Cristina di Belgiojoso
6. 15:15: Sarga Moussa (CNRS-THALIM) : Flaubert İstanbul’da veya Eleştirel Bir Oryantalizmin İnşası
7. 16:00: Timur Muhidine (INALCO) : İlginç Müzikseverler: Müzik Karşısında 19. Yüzyıl Türk Yazarları

 

16 MART 2019 CUMARTESİ

III. OTURUM : SANAT VE MİMARİ TARİHİ

8. 10:00: Christine Peltre (Strasbourg Üniversitesi) : Osmanlı İmparatorluğu ve 19. Yüzyıl Fransız Sanat Çevresi veya Bir İmajın Devamlılığı
9. 10:45: Zeynep İnankur (Mimar Sinan Üniversitesi) : Tanzimat’tan Sanayi-i Nefise Mektebi’ne
10. 11:30: Zeynep Çelik (New Jersey Teknoloji Enstitüsü) : Geç Osmanlı Mimarisi üzerine Düşünceler

IV. OTURUM : MÜZİK

11. 14:00: Emre Aracı : Diğer Donizetti: Sultan Müziklerinin Efendisi
12. 14:45: Nicolas Dufetel (CNRS-IReMus) :Alfred Roland’ın (1845-46) Kırk Dağlı Şarkıcısının Osmanlı Serüveni
ARA
13. 15:30: Omer Eğecioğlu (Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara) : Liszt’in Öğrencisi İstanbullu « Der Paşa »: Faik Bey Franz Della Sudda’nın Hikâyesi (1859-1940))
14. 16:15: Géza Dávid–Lajos Gracza: 19. Yüzyıl Osmanlı-Macar Müziği Bağlantıları: Liszt’in İstanbul’a Gelişi ve İki Marş

17:00
Sarga Moussa ve Nicolas Dufetel  : SONUÇ

Kolokyum, Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi Gösteri Salonu’nda gerçekleşecektir.


Kolokyum esnasında, konferans katılımcılarının sunum diline göre, Fransızca veya Türkçe simültane çeviri olacaktır.